" />

2013

Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)
6.6

Genomu hazâdo: Aru tensai kagakusha no 5-kakan (2013)

2013
Tula: The Revolt (2013)
5.5

Tula: The Revolt (2013)

2013
Bad Turn Worse (2013)
5.5

Bad Turn Worse (2013)

2013
Barrio Brawler (2013)
4.0

Barrio Brawler (2013)

2013
Chupacabra vs. the Alamo (2013)
3.1

Chupacabra vs. the Alamo (2013)

2013
Territory 8 (2013)
2.4

Territory 8 (2013)

2013
Around the Block (2013)
5.3

Around the Block (2013)

2013
Trust Me (2013)
6.2

Trust Me (2013)

2013
Deep Dark Canyon (2013)
5.0

Deep Dark Canyon (2013)

2013
Alone yet Not Alone (2013)
4.5

Alone yet Not Alone (2013)

2013
The Dance of Reality (2013)
7.5

The Dance of Reality (2013)

2013
Life Tracker (2013)
5.2

Life Tracker (2013)

2013
So This Is Christmas (2013)
4.5

So This Is Christmas (2013)

2013
In Secret (2013)
6.2

In Secret (2013)

2013
The Taking (2013)
2.0

The Taking (2013)

2013